Arbeid og lek i Montessoripedagogikken

En artikkel om Maria Montessoris definisjoner på arbeid og lek i Montessoripedagogikken av Madlena Ulrich, førskolelærer, AMI Trainer 3-6 og faglærer ved videreutdanning i montessoripedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.