Om Montessori

Her er litt informasjon om Maria Montessori, Montessoris metoder og hvordan vi arbeider med Montessori i vår barnehage.

Hvem var Maria Montessori?
Maria Montessori (1870-1952) var Italias første kvinnelige lege.

I 1907 ble Maria Montessori leder for en førskole i Romas fattigkvarter. I sitt Casa dei bambini (Barnas hus) utarbeidet hun en pedagogikk som skulle bli banebrytende - blant annet ved at den bygde på barnas frivillige medvirkning og betonte deres rett til å utvikle seg fritt. Hennes pedagogikk er i dag brukt i barnehager og skoler over hele verden.

Maria Montessori var en kvinne som i sin tenkning var forut for sin tid. Hun gikk sterkt inn for å opprette en pedagogisk vitenskap, noe som skulle lede henne til å oppdage barnets iboende muligheter og spesifikke behov. Hun så at det lå store ressurser skjult i det spirende menneskesinnet. Hvis barnet fra starten av ble tatt hånd om på en måte som var tilpasset barnets utviklingsnivå og behov, ville skjulte muligheter komme til syne og lede til en mer allsidig personlighetsutvikling.

Maria Montessori etablerte Association Montessori Internationale (AMI) i Amsterdam. Organisasjonens hovedoppgave er å føre en korrekt tolkning av Montessoris pedagogikk og å utdanne pedagoger i montessorimetoden. Etter Montessoris død i 1952, overtok hennes sønn Mario ledelsen av AMI.
Senere hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Montessori observerte og som hun la til grunn i sin pedagogikk.

Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter i den pedagogiske filosofien som en montessoribarnehage og -skole er basert på.

Det tilrettelagte miljø

Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø. Dette begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som elevene arbeider i, men også det undervisningsmateriell de bruker, læreren og andre voksenpersoner i miljøet, og medelevene. En fullstendig forståelse av betydningen av det tilrettelagte miljø er viktig for å kunne utvikle en god montessoribarnehage.

Montessori materialer og pensum

Montessori metoden innebærer en mengde materiell for å stimulere barnets interesse gjennom selvstyrt aktivitet. I den første fasen av utviklingen (0-6), er dette materiellet organisert i fem grunnleggende kategorier: praktisk liv, sensorisk, matematikk, språk og kultur.

Andre kategorier er geografi (et barns oppfatning av seg selv i verdensrommet), historie (et barns oppfatning av seg selv i tid), og vitenskap (interaksjoner med den naturlige verden).

Praktisk liv

Praktisk liv materiell og øvelser er utviklet med tanke på barnas naturlige interesser for å utvikle fysisk koordinering (øye-hånd koordinasjon), grov- og fin motoriske bevegelser av kroppen, lære å ta vare på seg selv og ha omsorg for miljøet. Det spesifikke materiellet gir muligheter for selvstendighet i av og påklednings aktiviteter, ved hjelp av ulike enheter til å praktisere knepping, glidelås, knyte knuter og sløyfer, og snøring av sko. Andre praktisk liv materiell omfatter helling av vann, øsing med skje og sorterings aktiviteter, samt vasking av bord og matlaging for å utvikle hånd-øye-koordinasjon. Disse aktivitetene gir også en god mulighet for barnet til å utvikle god konsentrasjon.

Andre praktisk liv aktiviteter omfatter undervisning i høflige manerer, som håndhilsing, si «hei» og «ha det», hvordan sitte på en stol og å gå på linje.

Sensorisk

Det sensoriske materiellet gir en rekke aktiviteter og oppgaver for barn der de kan utvikle alle sansene på mange forskjellige måter. På denne måten opplever de det naturlige fysiske miljøet, som størrelse, farge, form og dimensjon. Eksempler på dette materiellet er det rosa tårnet, sylinderblokker, den brune trappen, farge brikker, lyd bokser, føle brikker og smak og lukte flasker.

Matematikk

På dette området viser materiellet grunnleggende begreper som tellestaver, posisjonssystemet, addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon. For eksempel: Tellestavene, er et sett med ti staver, med segmenter farget rød og blå. Tellepinner, som går ut på å plassere x antall objekter i grupper mellom 1 og 10 i separate rom. For å lære tall symbolene, bruker man et sett med sandpapir tall, 1-9. For å lære addisjon, subtraksjon, og posisjonssystemet, bruker man et materiell som representerer desimal på 1, 10, 100, etc., i ulike former laget av perler, plast eller tre.

Utover det grunnleggende matematikk materiellet, er det aktiviteter for å vise begrepet brøk, geometriske relasjoner og algebra, slik som de binominale og tri nominale kubene.

Språk

I den første fasen av utviklingen til barnet (0-6), er det Montessori språkmateriell som gir opplevelser for å utvikle bruk av en skrivende hånd, og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriftspråk. For å utvikle gode skrive ferdigheter, bruker man blant annet sjablonger. Disse gir den nødvendige treningen for barnets hånd ved at barnet skisserer ulike figurer mens de bruker en blyant. For å utvikle gode lese ferdigheter, har vi et sett med alle bokstavene i det norske alfabetet, vanligvis kjent som sandpapir bokstavene, dette er grunnleggende for å knytte det enkelte bokstav symbolet med tilhørende fonetisk lyd. Når barnet blir dyktig med de fleste lyder, kan han lage ord ved hjelp av «bevegelige bokstaver» fra " det bevegelige alfabetet". Når barnets hånd er sterk nok fra bruk av sjablongene og annet materiell, kan barnet skrive ord med en blyant ved hjelp av symboler lært igjennom bruk av sandpapir bokstavene.

Når barnet begynner å skrive med det bevegelige alfabetet, kan det begynne å lese ord og derfra utvikler det seg videre til setninger og bøker.

Kultur

Montessori klasserommet kan også inneholde annet materiell og ressurser til å lære kulturelle emner, som geografi (kart puslespill, globuser og kulturelle kofferter som inneholder landsspesifikt materiell m.m.).

Vitenskap, som biologi i navngiving og organisering av planter og dyr.

Musikk og kunst er også viktige deler av et rikt Montessori læringsmiljø. Det ytre miljø er en utvidelse av det forberedte klasserom miljøet, det gir det en mulighet til å trekke sammen teori og erfaring samt mulighet for ytterligere opplevelser.

Sensitive perioder

Maria Montessori observerte det hun beskriver som sensitive perioder. I andre pedagogiske retninger kan dette kalles utviklingsnivåer. Det er i disse periodene i barnets liv, at en evne blir spesielt synlig. I disse periodene har barnet en spesielt sterk sensitivitet i forhold til en spesifikk type kunnskap eller ferdighet. Denne sensitiviteten varer en viss periode og oppstår ikke igjen. Det er en periode hvor barnet fokuserer hovedsakelig på ett aspekt av sine omgivelser og ekskluderer alt annet. Dette er når vi ser et barn gjentatte ganger gjøre en aktivitet med lidenskap og overbevisning, og det virker som om ingenting kan hindre dem fra å fullføre oppgaven til de er fornøyde. Det er en tid med intens konsentrasjon og mental aktivitet mot å utvikle en spesiell ferdighet på dette aktuelle tidspunktet, alder / fase i vekst.

Det drives ubevisst av en indre kraft som best kan støttes av den voksne ved å tilrettelegge miljøet og oppmuntre denne spesielle perioden av læring.

 Les mer om Montessori:

http://www.montessorinorge.no

http://www.montessori-ami.org/

http://www.montessori-namta.org/About-Montessori

Bøker

Følgende bøker av Dr. Maria Montessori gir mer informasjon om Montessoris metoder.

  • The Absorbent Mind
  • The Secret of Childhood
  • The Discovery of the Child
  • From Childhood to Adolescence
  • The Montessori Method To Educate the Human Potential
  • Formation of Man Spontaneous Activity in Education (The Advanced Montessori Method)