Velkommen til Kongsberg Montessori barnehage

"Begrepet frihet står sentralt i montessoripedagogikken. I følge Montessori er det nødvendig å gi barna frihet for at de skal utvikle selvstendighet og evnen til dyp konsentrasjon.Kongsberg Montessori barnehage er en privat barnehage som praktiserer pedagogikk utviklet av Maria Montessori.

Barnehagen startet opp i 2005, og er nå i dag en barnehage med til sammen 32 barn og 10 voksne.

Vi har to avdelinger: en fra 0-3 år, og en avdeling fra ca 3-6 ÅR.

Miljøet er forberedt for at barn kan utvikle selvstendighet; møblene har riktig størrelse så de kan sette seg og reise seg selv.
Knaggene henger i passe høyde for barna, så de kan hente det de trenger selv. Spennende materiell  stimulerer sansene og våre hverdagsrutiner gir rom for både konsentrasjon og kreativitet,
ro og aktivitet.

De voksnes oppgave er å observere og tilrettelegge slik at barna får frihet
til å utvikle seg i sitt eget tempo og med gjensidig respekt i sine
omgivelser.