Våre avdelinger

Vi har 2 avdelinger;

Minimo - 0 - ca 3 år

Maximo - ca 3- 6 år