Praktisk informasjon

Åpningstider:

07:30 til 16:30

Avdelinger:

Minimo og Maximo

Plasstyper:

80 % til 100%

Eierform:

Kongsberg Montessori Barnehage er en privat barnehage, eid av Kongsberg
Montessori Forening. Barnehagen startet opp i 2005.