Belønning og straff

Maria Montessori konkluderte med at barn trenger hverken belønning eller straff for å «gjøre som man sier», men at de har en indre motivasjon som er mye sterkere enn det de voksne måtte ha å tilby.